UVEDENÍ PLYNOVÉHO KOTLE DO PROVOZU

UVEDENÍ PLYNOVÉHO KOTLE DO PROVOZU

Máte nový plynový kotel? Nechali jste si kotel nainstalovat? Víte, že pro uznání či prodloužení záruky je nutné, aby uvedení kotle do provozu provedl autorizovaný servis? 

Plynomax s.r.o. patří do sítě autorizovaných servisů předních výrobců kotlů, a proto nás bez obav oslovte! Přijedeme až k vám, o vše se postaráme a hlavně potvrdíme záruční list. Pozor! V případě neodborně provedeného zprovoznění hrozí neuznání záruky a vysoké náklady na opravy!

Uvedení do provozu provádíme pro plynové kotle výrobců:

 • Buderus
 • Dakon
 • Junkers
 • Protherm
 • Vaillant
 • Viadrus
 • Baxi
 • Quantum
 • Bosch
 • Immergas

Co přesně znamená „uvedení plynového kotle do provozu“?

Uvedení plynového kotle do provozu je souhrn úkonů, které provádí náš výrobcem proškolený servisní technik, za účelem kontroly správnosti zapojení a podmínek pro provoz plynového kotle. Podmínkou pro uznání záruky na plynový kotel je oficiální uvedení do provozu naším autorizovaným servisem.

Kontaktujte nás pro sjednání návštěvy servisního technika!

klikněte na tlačítko níže pro zobrazení kontaktních údajů

Co zprovoznění plynového kotle zahrnuje?

 • Posouzení místnosti, kde je spotřebič instalován
 • Kontrola elektrického připojení
 • Kontrola těsnosti připojení na rozvod plynu
 • Kontrola těsnosti všech plynových dílů a připojení plynu ke kotli
 • Seřízení a nastavení spotřebiče na potřebný výkon
 • Zkouška bezpečnostních prvků
 • Zapojení prostorové/ekvitermní regulace
 • Vyplnění a potvrzení záručního listu
 • Předání uvedeného spotřebiče včetně zaškolení obsluhy

Pro uvedení plynového kotle do provozu je nutné doložit:

 • záruční list
 • zprávu o revizi plynového zařízení (v případě nového plynovodu/ změny delší než 3m)
 • zprávu o revizi spalinových cest provedenou po montáži nového spotřebiče
 • zprávu o revizi elektrických rozvodů (připojovacího místa např. elektrické zásuvky)

 

Pro správný, bezpečný a dlouhodobě bezproblémový provoz plynového kotle je třeba dodržet technické podmínky dané výrobcem, platné normy a technické náležitosti otopných systémů. Proto se již před nákupem plynového kotle neváhejte obrátit na naší firmu, která má s instalací, uváděním do provozu a servisem plynových kotlů dlouhodobé zkušenosti.

realizace MIDEO realizace MIDEO