CENÍK

Nabízíme uvedení do provozu včetně potvrzení garancí, záruční i pozáruční servis, pravidelné odborné prohlídky a seřízení plynových kotlů a vybraných regulací:

Buderus, Dakon, Junkers, Protherm, Vaillant, Viadrus

Uvedení stacionárních kotlů do provozu

 • Do 50kW bez zásobníku TUV / se zásobníkem TUV                                          1 000 Kč / 1 200 Kč
 • 50 – 100kW                                                                                                       1 500 Kč
 • Kondenzační kotle do 50kW / nad 50kW bez ohledu nad TUV                         1 500 Kč / 1 900 Kč
 • Přímotopné boilery                                                                                           700 Kč

Uvedení závěsných plynových kotlů do provozu

 • Bez ohřevu TUV, nebo ohřev TUV průtokem                                                    1 000 Kč
 • Se zabudovaným nebo externím zásobníkem                                                  1 200 Kč
 • Kondenzační kotle do 50kW / nad 50kW bez ohledu na TUV                          1 500 Kč / 1 900 Kč

Pravidelné odborné prohlídky stacionárních kotlů

 • Do 50kW bez zásobníku TUV / se zásobníkem TUV                                      1 000 Kč / 1 200 Kč
 • 50 – 100kW / nad 100kW / nad 150kW (jeden hořák)                                  1 250 Kč / 1 500 Kč / 2 000 Kč
 • Kondenzační kotle do 50kW                                                                          1 500 Kč
 • Kondenzační kotle nad 50kW                                                                        1 900 Kč
 • Kondenzační kotle nad 100kW                                                                      2 400 Kč
 • Přímotopné boilery do 10kW / nad 10kW                                                      700 Kč / 1 000 Kč
 • Nepřímotopné boilery                                                                                    600 Kč

 

Pravidelné odborné prohlídky závěsné kotle

 • Bez ohřevu TUV nebo ohřev TUV průtokem                                                   1 100 Kč
 • Se zabudovaným nebo externím zásobníkem                                                1 200 Kč
 • Kondenzační kotle do 50kW                                                                           1 500 Kč
 • Kondenzační kotle nad 50kW bez ohledu na TUV                                          1 900 Kč

 

Opravy kotlů a další sazby

 • Každá započatá hodina                                                                                   600 Kč
 • Čas strávený na cestě tam a zpět                                                                   200 Kč
 • Cena za cestovné bude účtována podle skutečně ujetý kilometrů                 7 Kč/km
 • Pohotovostní výjezd (sobota, neděle, svátky po dohodě)                                1 200 Kč

Penále

 • Při nedodržení lhůty splatnosti faktury účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Poznámky:

 • Veškeré ceny v tomto ceníku jsou uvedeny bez DPH.
 • Při opravách a prohlídkách plynových spotřebičů prováděných v prostorách určených pro bydlení bude účtována snížená sazba DPH (15%).

KE STAŽENÍ CENÍK V PDF

.